Close

Monthly Archives: Tháng Chín 2022

TÌM HIỂU VỀ NGÀNH HÀNG KHÔNG

khám phá ngành hàng không

Bay là một ước mơ của con người, nó thường được thể trong các giấc mơ, các câu chuyện, huyền thoại. Diều, khinh khí cầu là các công cụ đầu tiên thể hiện ước mơ chiếm lĩnh bầu trời nhưng nó vẫn chưa là phương tiện thỏa mãn nhất. Con người thật sự bước chân […]

Read More

ALTAIR MOTIONSOLVE/Mô phỏng đa vật thể

MotionSolve là một phần mềm mô phỏng đa vật thể toàn diện

Mô phỏng hệ thống đa vật thể MotionSolve là một phần mềm mô phỏng đa vật thể toàn diện giúp bạn dễ dàng xây dựng và làm việc trên các mô hình hệ phức tạp để đánh giá các phản ứng động học của sản phẩm và tối ưu hóa hiệu suất của chúng. Với […]

Read More
.
.
.
.