Close

01/09/2022

ALTAIR MOTIONSOLVE/Mô phỏng đa vật thể

MotionSolve là một phần mềm mô phỏng đa vật thể toàn diện

Mô phỏng hệ thống đa vật thể

MotionSolve là một phần mềm mô phỏng đa vật thể toàn diện giúp bạn dễ dàng xây dựng và làm việc trên các mô hình hệ phức tạp để đánh giá các phản ứng động học của sản phẩm và tối ưu hóa hiệu suất của chúng.

Với MotionSolve, các kỹ sư và nhà thiết kế có thể xây dựng đồ họa các mô hình hệ thống mô tả các hiện tượng được quan tâm. Các mô hình này có thể bao gồm hình học thực tế, điều kiện tải đa dạng, tính linh hoạt của thành phần tuyến tính hoặc phi tuyến, kết nối phi tuyến, ma sát / tiếp xúc, đa vật lý và các hiệu ứng môi trường khác. Thông qua mô phỏng miền thời gian và miền tần số của các mô hình, bạn có thể phát triển sản phẩm nhanh hơn và đảm bảo chúng sẽ hoạt động tốt  khi đáp ứng tất cả các yêu cầu về hiệu suất.

Được thiết kế để mô phỏng các sản phẩm ngày càng thông minh hơn dưới dạng hệ thống trong hệ thống, MotionSolve tạo điều kiện cho sự kết hợp đa dạng giữa các nhóm phát triển sản phẩm bằng cách tích hợp với các giải pháp Altair khác nhau để tạo mô hình phần tử rời rạc, vật liệu dẻo phi tuyến, coupling CFD, tích hợp điều khiển và xử lý tín hiệu. MotionSolve giảm việc thử nghiệm vật lý tốn kém và xây dựng nguyên mẫu, giúp bạn khám phá và cải thiện thiết kế cần thiết. Người dùng cũng có thể dễ dàng trích xuất tải từ MotionSolve để dự đoán sự bền mỏi.

MotionSolve là một phần thiết yếu, hiệu quả về chi phí trong các giải pháp mô phỏng đa vật lý của Altair. Có thể sử dụng phần mềm mô phỏng đa vật thể này thông qua việc cấp phép dựa trên giấy phép của Altair. Được nhúng trong Altair® Inspire ™ , mô-đun chuyển động cho phép thiết kế theo hướng mô phỏng thông qua cơ giới hóa và phân tích nhanh chóng các giai đoạn thiết kế ban đầu.

 

 

Tại sao nên sử dụng MotionSolve để mô phỏng đa vật thể?

Cơ khí hóa CAD của bạn để dự đoán cách hoạt động của cơ chế

Đảm bảo hiệu suất mong muốn của hệ thống

Nhanh chóng cơ khí hóa CAD của bạn để dự đoán cách hoạt động của cơ chế. Nghiên cứu sự thay đổi thiết kế và lựa chọn độ chính xác để dự đoán tải trọng cho các tính toán phần tử hữu hạn downstream (FE) như độ lớn và mỏi.

Nhanh chóng cơ khí hóa CAD của bạn để dự đoán cách hoạt động của cơ chế

Tăng tốc phát triển phương tiện

Cho phép bạn dễ dàng lắp ráp các mô hình tham số của xe và kiểm tra chúng như bạn làm trong thế giới thực, đồng thời cải thiện hiệu suất của chúng bằng cách hiểu các biến thể thiết kế.

Mô phỏng hệ thống phức tạp

Mô phỏng hệ thống phức tạp

Phân tích và cải tiến hệ thống trong hệ thống

Mô phỏng hệ thống phức tạp, mô phỏng đa vật thể bằng cách kết hợp các cơ cấu linh hoạt, điều khiển và dữ liệu thử nghiệm từ 3D sang 0D, thiết kế các sản phẩm chất lượng tốt hơn nhanh hơn.

 

Các tính năng chính

  • Hình học

Cho phép bạn mang CAD từ hầu hết các định dạng khác nhau và nhập lưới để xác định hình học cho việc xây dựng mô hình. Đồng thời cho phép bạn tạo các thực thể hình học cơ bản để xây dựng mô hình nhanh chóng thông qua giao diện người dùng trực quan.

  • Tiếp xúc

Cho phép bạn dễ dàng xác định mối liên hệ giữa các bộ phận để nắm bắt cơ chế hoạt động của hệ thống. Hỗ trợ cả phân tích và tiếp xúc dựa trên CAD.

  • Flexbody

Hỗ trợ tính linh hoạt của cấu trúc ở nhiều dạng, từ dầm đơn giản đến FE phi tuyến tính phức tạp. Hỗ trợ tải áp lực và các hiệu ứng tăng cứng hình học trên thân uốn.

  • Mô hình hóa tham số và phân cấp

Giúp bạn xây dựng các mô hình tham số để cho phép khám phá thiết kế nhanh chóng. Hệ thống phân cấp không giới hạn cho phép bạn sử dụng lại các hệ thống con và giao diện người dùng trực quan giúp giảm thời gian lập mô hình.

  • Phân tích tuyến tính

Mô phỏng hệ thống phức tạp trong miền tần số và giúp bạn hiểu các tần số hoạt động của hệ thống để hỗ trợ phát triển bộ điều khiển.

  • Dụng cụ dành cho các phương tiện

Cung cấp trình hướng dẫn dễ sử dụng để lắp ráp xe nhanh chóng. Ngoài ra, còn có trình tạo LeafSpring trực quan và Đồ họa đường, các thực thể tự động chuyên dụng bao gồm bộ giảm chấn / dao đâm / khí cầu cho phép bạn kết hợp độ chính xác phù hợp.

  • Đồng mô phỏng

Với việc kích hoạt FMI 2.0 và tích hợp chặt chẽ với Kích hoạt và các công cụ 0D / 1D khác, MotionSolve cho phép bạn dễ dàng mô phỏng một hệ thống. Đồng mô phỏng với EDEM cho phép người dùng lập mô hình tương tác đất.

  • Tối ưu hóa

Tích hợp chặt chẽ với HyperStudy cho phép bạn khám phá các thiết kế và tối ưu hóa chúng. Tối ưu hóa gốc cho phép tối ưu hóa máy móc nhanh chóng.

  • API Python

Với các API cấp Python mạnh mẽ cho cả bộ tiền xử lý và bộ giải, bạn có thể tùy chỉnh MotionSolve để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của mình.

Bài viết liên quan:

Altair® FluxMotor® Giải Pháp Thiết Kế Động Cơ Điện

ALTAIR SIMLAB-Mô phỏng trên trường đa vật lý kết hợp với dữ liệu CAD

Ứng dụng edem- giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

.
.
.
.