Close

Chính sách bảo mật

☞ Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 4.0 Thinksmart hiểu chính sách bảo mật là mối quan tâm hàng đầu của quý doanh nghiệp.

☞ File thiết kế (2D, 3D) – Ideas – Hình ảnh sản phẩm của khách hàng là tài sản có giá trị vô cùng lớn do vậy Thinksmart tuân thủ theo mọi hợp đồng bảo mật khi 2 bên đã thỏa thuận trước khi bắt tay vào thực hiện công việc.


Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được Thinksmart tuyệt đối bảo mật để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến.

   

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được sử dụng để cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu. Các dịch vụ quảng cáo sẽ không được gửi đến chủ thể thông tin nếu từ chối nhận quảng cáo.

   

Các dữ liệu (file thiết kế 3D, hình ảnh,..) mà khách hàng gửi cho Thinksmart tại dịch vụ in 3D sẽ được xóa hoàn toàn sau khi giao file 3D cho khách hàng.

 

Thinksmart sẵn sàng phục vụ quý khách hàng.  
Xin cám ơn!

.
.
.
.