Close

Altair® HyperView®

Hình ảnh hóa dữ liệu kỹ thuật và xử lý hậu kỳ CAE toàn diện

HyperView và Altair® HyperGraph® cải thiện năng suất kỹ thuật thông qua tự động hóa quy trình, tạo báo cáo và giao diện người dùng có thể mở rộng.

HyperView là một môi trường hậu xử lý và trực quan hóa hoàn chỉnh để phân tích phần tử hữu hạn (FEA), mô phỏng hệ thống đa cơ thể (MBS), video kỹ thuật số và dữ liệu thử nghiệm. Đồ họa 3D nhanh chóng đáng kinh ngạc và chức năng vô song đã thiết lập một tiêu chuẩn mới về tốc độ và tích hợp xử lý hậu kỳ kết quả CAE.

HyperGraph® là một công cụ phân tích và vẽ dữ liệu mạnh mẽ với giao diện cho nhiều định dạng tệp phổ biến. Giao diện trực quan và công cụ toán học tinh vi giúp bạn dễ dàng xử lý ngay cả những biểu thức toán học phức tạp nhất. HyperGraph kết hợp các tính năng này với khả năng tùy chỉnh và đầu ra bản trình bày chất lượng cao để tạo ra một hệ thống phân tích dữ liệu hoàn chỉnh cho bất kỳ tổ chức nào.

Lý do chọn HyperView?

Xử lý hậu kỳ CAE toàn diện

Môi trường trực quan hóa hoàn chỉnh cho dữ liệu mô phỏng FEA, CFD và MBD hỗ trợ các tệp kết quả bộ giải CAE và các định dạng dữ liệu thử nghiệm chính.

So sánh kết quả nhanh hơn

Quá trình xử lý và hiển thị hậu kỳ nhiều trang và nhiều cửa sổ cho phép so sánh dữ liệu hiệu quả giữa các lần lặp lại thiết kế hoặc dữ liệu mô phỏng và thử nghiệm.

Tạo báo cáo tự động

Dễ dàng tạo các mẫu để đánh giá hiệu quả các kết quả tiêu chuẩn với tính năng tạo báo cáo PowerPoint hoàn toàn tự động với hình ảnh động.

Các tính năng chính

Xử lý hậu kỳ chuyên biệt

Ngoài các chức năng cụ thể về chức năng chung cho hàng không vũ trụ, CFD, vật liệu tổng hợp, sản xuất và NVH ô tô và kết quả an toàn là tiêu chuẩn.

Hỗ trợ trình giải quyết rộng hơn

Được xây dựng cho danh mục trình giải quyết của Altair và những người khác bao gồm Abaqus, Adams, ADVC, ANSYS, DADS, LLNL DYNA, LS-DYNA, MADYMO, MARC, Nastran, nCode, NIKE3D, PAM-CRASH và SIMPACK.

Đọc hơn 130 định dạng dữ liệu

Nhập các định dạng Altair cộng với ASAM-ODS, DATX, DIAdem, Excel (.csv), HDF5, ISO 6487, MME (ISO / TS 13499), ASCII nhiều cột, RPC-3, UFF 58, XRF, tệp dữ liệu xy, và nhiều thứ khác nữa.

Đồng bộ hóa nhiều loại dữ liệu

Đồng bộ hóa và trực quan hóa nhiều kết quả CAE trong một cửa sổ duy nhất và phủ dữ liệu và video thử nghiệm vật lý lên các mô hình mô phỏng.

Trình tạo lô đất tự động

Tạo các biểu đồ XY được chú thích đầy đủ, biểu đồ cực, biểu đồ thanh và các biểu đồ phức tạp trực tiếp từ dữ liệu kỹ thuật với các thuộc tính trục, đầu trang, chân trang, chú giải và đường cong được chỉ định.

Tùy biến

Tạo macro âm mưu, chèn menu kéo xuống tùy chỉnh, tạo mẫu nhập / xuất và thêm các hàm toán học tùy chỉnh với lớp lệnh có thể lập trình được mở rộng bởi Altair Compose.

.
.
.
.