Close

Khám Phá Thnksmart industries Khám Phá Thnksmart industries Khám Phá Thinksmart industries Khám Phá

Quét thu dữ liệu 3D tại hiện trường

3D INSPECTION, SỬA CHỮA, CHẾ TẠO

Sử dụng công nghệ quét 3D Photogrammetry

QC, 3D INSPECTION, SỬA CHỮA, CHẾ TẠO
QC, 3D INSPECTION, SỬA CHỮA, CHẾ TẠO
QC, 3D INSPECTION, SỬA CHỮA, CHẾ TẠO
Sử dụng công nghệ quét 3D Photogrammetry

CẢI TIẾN NĂNG SUẤT, KHẮC PHỤC THẤT THOÁT HIỆN TẠI

Sử dụng công nghệ Tính Toán phân tích và mô phỏng_Altair US.
Sử dụng công nghệ Tính Toán phân tích và mô phỏng_Altair US.

TOÁN TOÁN PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG KẾT CẤU

Thiết kế nhanh kết cấu đáp ứng bền, an toàn, nhẹ tiếc kiệm vật liệu

PHÂN TÍCH KHUYẾT TẬT

ROBOT SCANNER

Tự động hóa thiết kế ngược và QC


ROBOT CNC

Tự động gia công cắt gọt giúp chính xác, nhanh, giảm chi phí


BÀI VIẾT CÔNG NGHỆ