Close

Altair® Inspire™

Tăng tốc thiết kế theo hướng mô phỏng

Được áp dụng sớm trong vòng đời phát triển sản phẩm, Inspire tăng tốc việc tạo, tối ưu hóa và nghiên cứu các bộ phận và cụm lắp ráp sáng tạo, hiệu quả về mặt cấu trúc thông qua sự hợp tác.

Trải nghiệm người dùng đoạt giải thưởng của Inspire về việc tạo và sửa đổi hình học có thể học được chỉ trong vài giờ và mang lại sức mạnh bộ giải Altair đáng tin cậy:

  • Phân tích kết cấu với tốc độ và độ chính xác của Altair Simsolid- được NAFEMS xác nhận độc lập – cung cấp khả năng phân tích các cụm lắp ráp lớn và các bộ phận phức tạp.
  • Mô phỏng chuyển động động, bao gồm khai thác tải trọng, sử dụng phân tích hệ thống đa thân đáng tin cậy của Altair MotionSolve .
  • Tiêu chuẩn công nghiệp về hiệu quả cấu trúc, tối ưu hóa cấu trúc liên kết của Altair OptiStruct, để tạo ra thiết kế chung về hình học thực tế, khả thi và có thể sản xuất được.

Inspire cho phép cả nhà phân tích mô phỏng và nhà thiết kế thực hiện các nghiên cứu điều gì sẽ xảy ra nhanh hơn, dễ dàng hơn và trên hết là sớm hơn, khuyến khích cộng tác và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do chọn Inspire?

Tối ưu hóa cho khả năng sản xuất

Đi đến hướng thiết kế lý tưởng cực kỳ sớm trong quá trình: tối ưu hóa cấu trúc liên kết dựa trên vật lý và quan sát các ràng buộc của quy trình sản xuất.

Mô phỏng với tốc độ thiết kế

Trải nghiệm môi trường thiết kế kỹ thuật tương tác để khám phá thiết kế và tạo sản phẩm nhanh chóng mà không cần đầu tư vào phần cứng máy tính mới.

Tạo và sửa đổi thiết kế một cách dễ dàng

Tạo, sửa đổi và bảo vệ các mô hình rắn một cách nhanh chóng, sử dụng PolyNURBS để tạo hình học mịn dạng tự do và nghiên cứu nhiều cấu hình lắp ráp.

Các tính năng chính

Tạo và đơn giản hóa hình học

Tạo, sửa đổi và loại bỏ các mô hình rắn bằng cách sử dụng các công cụ tạo mô hình của Inspire. Tận dụng tốc độ và độ chính xác của SimSolid để đánh giá nhiều biến thể.

Chuyển động động

Dễ dàng tạo ra chuyển động động của các cơ cấu phức tạp, tự động xác định các tiếp điểm, khớp nối, lò xo và bộ giảm chấn.

Tối ưu hóa cấu trúc liên kết

Inspire cung cấp một số tùy chọn cấu trúc liên kết bao gồm: mục tiêu tối ưu hóa, các ràng buộc về ứng suất và dịch chuyển, gia tốc, trọng lực và điều kiện tải nhiệt độ.

Thiết kế cho sản xuất phụ gia

Thiết kế để sản xuất phụ gia với các bộ điều khiển hình dạng nhô ra để giúp giảm phần nhô ra để tạo ra nhiều cấu trúc tự hỗ trợ hơn.

Phân tích cấu trúc

Điều tra phân tích chế độ tĩnh và bình thường tuyến tính trên một mô hình và hình dung độ dịch chuyển, hệ số an toàn, phần trăm năng suất, sức căng và độ nén, ứng suất von Mises và ứng suất chính chính.

Cấu hình hội

Tạo nhiều cấu hình lắp ráp sau đó có thể được sử dụng để đánh giá các kịch bản thiết kế khác nhau và các khái niệm kết quả.

.
.
.
.