Close

chương trình khuyến mãi máy in 3D Form 4 Thinksmart nhà phân phối độc quyền máy in 3D Formlabs tại Việt Nam sự kiện ra mắt máy in 3D tại HCM những ứng dụng của formlabs vào các ngành công nghiệp lớn

THINKSMART GROUP - NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MÁY IN 3D ĐỂ BÀN FORMLABS TẠI VIỆT NAM

Máy In 3D Formlabs_U.S. Để Bàn Là Dòng Máy Chất Lượng Tốt Nhất Hiện Nay.

Công Nghệ SLA In Nhựa Lỏng Resin Với Đa Dạng Vật Liệu & Đa Ứng Dụng.


THƯ VIỆN VẬT LIỆU ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI

thư viện vật liệu in 3D đa dạng của Formlabs

MÁY IN 3D ĐỂ BÀN FORMLABS U.S.

Dòng Sản Phẩm Ứng Dụng Mảng Cơ Khí, Ô Tô, Hàng Không, 

Giày, Kiến Trúc, Giáo Dục, Đúc, Nghiên Cứu, Nữ Trang, Chế Tạo

 Đồ Gá, Sản Xuất Sản Phẩm Thay Thế, Nghệ Thuật, Thiết Kế Chế Tạo,….


Formlabs 4 máy in 3D công nghệ mới
Formlabs 4

Build Volume: 20 cm x 12.5 cm x 21 cm

Formlabs 3+

Build Volume: 14.5 cm x 14.5 cm x 18.5 cm

Formlabs 3L

Build Volume: 33.5 cm x 20 cm x 30 cm

MÁY IN 3D ĐỂ BÀN FORMLABS U.S.

Dòng Sản Phẩm Ứng Dụng Vào Y Khoa, Nha Khoa, Giáo Dục

Máy In 3D Formlabs 4B chuyên y khoa, nha khoa
Formlabs 4B

Build Volume: 20 cm x 12.5 cm x 21 cm

Formlabs 3B+

Build Volume: 14.5 cm x 14.5 cm x 18.5 cm

Formlabs 3BL

Build Volume: 33.5 cm x 20 cm x 30 cm

MÁY IN 3D CÔNG NGHỆ SLS FORMLABS FUSE 1+
THƯ VIỆN VẬT LIỆU ĐA DẠNG CỦA CÔNG NGHỆ SLS
.
.
.
.