Close

Máy quét 3D Ô Tô, Du Thuyền, tàu, máy bay

 • Độ phân giải 0.001mm và 0.05mm  –  Độ chính xác 0.02 mm ~0.04mm  –  Red Laser
 • Tốc độ 480.000 Measures/s  –  Phạm vị scan 15m
 • Phầm mềm: scan, ghép lưới và kiểm tra chất lượng 3D
 • Công nghệ Quét 3D Cao Cấp không cần điểm dán, không xịt bột.
 • Công nghệ Quét 3D Cao Cấp kết hợp đầu đo CMM cầm tay 

Máy quét 3D KSCAN

 • Độ phân giải 0.01mm  –  Độ chính xác 0.02 mm  –  Red & Blue laser
 • Chế độ scan cạnh 0.03mm  –  Kết hợp với Photogrammetry
 • Phầm mềm: scanning, ghép lưới và kiểm tra chất lượng 3D

Máy quét 3D PRINCE 775

 • Độ phân giải 0.02mm  –  Độ chính xác 0.03 mm
 • Quét 3D không xịt bột với vật thể màu ĐEN va BÓNG loáng. 
 • 14 Red Laser và 5 Blue Laser  –  Tốc độ 480.000 Measures/s
 • Phầm mềm scanning, ghép lưới và tích hợp kiểm tra chất lượng 3D Inspection
 • Quét 3D ngoài trời nắng.

Máy quét 3D HSCAN 771

 • Độ phân giải 0.05mm  –  Độ chính xác 0.03 mm
 • 14 Red Laser  –  Tốc độ 480.000 Measures/s
 • Phầm mềm: scanning, ghép lưới và kiểm tra chất lượng 3D
Các công ty điển hình sử dụng máy quét 3D SCANTECH

Thông số kỹ thuật máy KSCAN


.
.
.
.