Close

Thinksmart Hân Hạnh Được Chia Sẻ Các Dự Án Thực Tế, Nhằm Giúp Khách Hàng Ứng Dụng Công Nghệ 3D Phục Vụ Bệnh Nhân

  • GIẢI PHÁP QUÉT 3D CHỈNH HÌNH CỘT SỐNG

CHỈNH HÌNH CÁ NHÂN HÓA CHẾ TẠO DỤNG CỤ

THIẾT KẾ CÁ NHÂN HÓA CÁC DỤNG CỤ

TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CÁC IMPLANT, DỤNG CỤ

QUY TRÌNH CHẾ TẠO CÁC DỤNG CỤ, IMPLANT BẰNG CÔNG NGHỆ IN 3D

Thinksmart Group Là Đơn Vị Đi Đầu Việt Nam, Đã Cung Cấp Thành Công Dự Án Y Khoa

Để Biết Cụ Thể Các Quy Trình Thực Hiện, Vui Lòng Liên Hệ

HCM : Anh Thủy – 0968 968 468

Hà Nội : Anh Tùng – 036 549 8888

Đà Nẵng : Anh Trung – 097 478 2411

Mail : info@thinksmart.com.vn

Hotline : 0286 2715 968

Bài Viết Ứng Dụng In 3D Vào Y Tế

.
.
.
.