Close

19/06/2023

GIẢI PHÁP MÔ PHỎNG TÍNH LỰC, TÍNH BỀN, ĐỘ BỀN MỎI

tính toán mô phỏng thinksmart

Phân Tích Độ Bền Khung Xe – QCVN 30 : 2010/BGTVT

Phân tích mô phỏng tính lực, độ bền (còn được gọi là phân tích độ bền) là quá trình đánh giá khả năng của một vật liệu, hệ thống hoặc cấu trúc để chịu được các lực tác động mà nó có thể gặp phải trong điều kiện hoạt động. Lực độ bền là một thuộc tính quan trọng trong việc thiết kế và đánh giá tính tin cậy của các thành phần kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật vật liệu và xây dựng.

tính toán độ bền khung xe

(P1 đặt tại vị trí người lái và P2, P3 đặt tại vị trí tương đương với tâm điểm trục bánh trước của xe) Tăng lần lượt từ từ P1, P2, P3 đến giá trị quy định, duy trì các lực tác dụng lên khung xe với thời gian không dưới 15 phút.

Kiểm tra với tải trọng động Khung xe được kiểm tra trên thiết bị chuyên dùng theo 1 trong 2 phương pháp có nguyên lý như hình 2 hoặc hình 3 dưới đây:

Phương Pháp 1:

Trong đó:

 • P1 là tải trọng lớn nhất theo thiết kế, đặt tại vị trí người lái P2 là tải trọng thay thế trọng lượng của động cơ
 • Đường kính quả lô: d= 750 mm
 • Chiều cao vấu cam: 15 – 25 mm
 • Số lượng vấu cam trên quả lô: 2
 • Vận tốc: V = 20 km
 • Vận tốc vòng: n = 130 v/ph
 • Thời gian thử: T = 80 giờ

mô phỏng độ bền khung xe

Phương Pháp 2:

Trong đó:

 • P1 là tải trọng lớn nhất theo thiết kế, đặt tại vị trí người lái
 • P2 là tải trọng thay thế trọng lượng của động cơ
 • Vận tốc vòng: n =130 v/ph
 • Chiều cao con đội: h = 15 – 25 mm
 • Thời gian thử: T = 80 giờ

tính toán độ bền mỏi khung xe

Phân tích mô phỏng tính lực, độ bền có thể áp dụng cho nhiều yếu tố khác nhau như độ bền cơ học, độ bền mỏi, độ bền nhiệt, độ bền ăn mòn và nhiều yếu tố khác. Kết quả của quá trình phân tích lực độ bền thường được sử dụng để xác định liệu vật liệu hoặc cấu trúc có đáp ứng đủ yêu cầu hoạt động hay không và từ đó đưa ra các quyết định về thiết kế, sửa chữa hoặc nâng cấp.

Phân Tích Độ Bền Theo Phương Pháp Tĩnh

PHÂN TÍCH TUỔI THỌ (BỀN MỎI) –THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG

QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA

tối ưu hóa mô phỏng khung xe

Sử dụng công cụ tối ưu hóa tự động topology giúp đưa ra phương án phân bố vật liệu đảm bảo độ bền – độ cứng với khối lượng thấp nhất

PHÂN TÍCH MODAL

Phân tích modal (Tần số riêng kết cấu) giúp phân tích độ cứng động, tránh cộng hưởng khung xe khi chạy trên đường

quy mô thinksmart

 

.
.
.
.