Close

Tháng Chín 11, 2019

Quét khuôn 3D – Một cuộc cách mạng cho sản xuất máy móc

Ống xả là một thành phần quan trọng cho xe cơ giới. Mục đích chính của nó là giảm độ rung và tiếng ồn, tạo điều kiện cho việc lắp đặt và hệ thống giảm âm ống xả kéo dài.

Mặc dù ống xả có hình dạng khác nhau, hầu hết chúng có cấu trúc phức tạp, bên cạnh các mối hàn rất nhỏ và chính xác. Do đó, độ chính xác xử lý cho khoang bên trong của khuôn ống xả là cực kỳ nghiêm ngặt.

Ngày nay, công nghệ quét 3D cao cấp đã thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của sản xuất ô tô. Công nghệ 3D cao cấp này có thể nhanh chóng và chính xác lấy dữ liệu 3D đầy đủ của khuôn và sau đó so sánh với mô hình 3D kỹ thuật số để tính toán độ lệch, góp phần tối ưu hóa và sửa đổi sản phẩm trong quá trình phát triển sản phẩm . Trong khi các phương pháp kiểm tra truyền thống khó đạt được điều đó.

Nhà sản xuất khuôn cần gì?

Nhà sản xuất khuôn cần lấy dữ liệu 3D hoàn chỉnh của khuôn thấp của ống xả và thu được độ lệch bằng cách so sánh với mô hình 3D để biết liệu ba ống xả trên mặt phẳng chuẩn có thẳng đứng với xi lanh hay không. Tuy nhiên, các phương pháp kiểm tra truyền thống như CMM không thể thu thập dữ liệu 3D toàn diện và tốn thời gian. Do đó, công nghệ quét 3D cao cấp  có ý nghĩa lớn đối với ngành sản xuất khuôn.

Giải pháp quét 3D chuyên nghiệp của CTy ThinkSmart

Phát hiện mặt phẳng và hình trụ, Cty ThinkSmart  quyết định sử dụng  máy quét laser 3D cầm tay HSCAN  để quét các điểm định vị không gian và lấy hình dạng 3D của khuôn. Dữ liệu 3D sẽ được truyền vào phần mềm xử lý và căn chỉnh với bản vẽ thiết kế để tạo báo cáo kiểm tra.

Quá trình quét

Bước 1: Nhanh chóng gắn điểm đánh dấu mà không cần phun bột.

Bước 2: Quét 3D khuôn ống xả bằng máy quét 3D HSCAN.

Bước 3: Lấy dữ liệu 3D chính xác.

Bước 4: So sánh giữa dữ liệu 3D và mô hình 3D để có giá trị độ lệch chính xác.

Bằng cách sử dụng máy quét laser 3D cầm tay HSCAN, các chi tiết cực cao của khuôn ống xả dễ dàng được ghi lại trong một thời gian rất ngắn. Quét 3D linh hoạt giúp giảm đáng kể thời gian làm việc và tạo điều kiện tối ưu hóa sản phẩm. Các kết quả quét phản ánh trực quan các giá trị sai lệch, mang lại sự thuận tiện lớn cho việc kiểm tra khuôn và sửa đổi thêm trong ngành sản xuất ô tô.

Để biết thêm về các dự sử dụng công nghệ quét 3D cao cấp trong ngành ô tô của CTy ThinkSmart, xin vui lòng đọc dưới đây:

Thiết kế nội thất ô tô bằng máy quét 3D cao cấp công nghiệp

Công nghệ in 3D cao cấp đã thay đổi ngành công nghiệp ô tô như thế nào ?

9 Comments on “Quét khuôn 3D – Một cuộc cách mạng cho sản xuất máy móc

Fhrfbiock
Tháng Mười Hai 17, 2021 at 4:15 chiều

essay sugarcane cultivation in india weird essay ideas

wilferdseo
Tháng Hai 4, 2022 at 1:46 sáng

هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
هات بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سیب بت
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
سایت حضرات
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
تاینی بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت
وان ایکس بت

wilferdseo
Tháng Hai 5, 2022 at 12:04 sáng
wilferdseo
Tháng Hai 5, 2022 at 3:09 chiều
wilferdseo
Tháng Hai 5, 2022 at 11:40 chiều

تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
تک بت
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
بت چی نود
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
گیم کده
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
تهران بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت
مارشال بت

wilferdseo
Tháng Hai 6, 2022 at 3:24 chiều
wilferdseo
Tháng Hai 6, 2022 at 11:27 chiều
wilferdseo
Tháng Hai 7, 2022 at 4:57 chiều
wilferdseo
Tháng Hai 9, 2022 at 2:10 chiều

طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
طوفان بت
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی پاسور
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی تخته نرد
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
بازی حکم
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
رولکس بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
چیتا بت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
بت فوت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت
یاس بت

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.