Close

Altair® SimSolid®

Phân tích cấu trúc để lặp lại thiết kế nhanh chóng

Bằng cách thực hiện các phân tích cấu trúc trên các tổ hợp CAD đầy đủ tính năng trong vòng vài phút, SimSolid là công nghệ mô phỏng thay đổi cuộc chơi dành cho các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà phân tích. Nó giúp loại bỏ việc chuẩn bị hình học và chia lưới: hai nhiệm vụ tốn thời gian, chuyên môn sâu và dễ xảy ra lỗi nhất được thực hiện trong mô phỏng kết cấu thông thường.

Nhiều kịch bản thiết kế có thể được mô phỏng nhanh chóng trong các điều kiện thực tế. Có thể sử dụng các mô hình CAD ban đầu, ở bất kỳ định dạng phổ biến nào. Dung sai SimSolid của hình học không chính xác có nghĩa là, không giống như các công cụ mô phỏng nhúng CAD, không cần phải đơn giản hóa các hình học phức tạp trước khi phân tích thiết kế.

SimSolid hỗ trợ tất cả các kết nối điển hình (bu lông / đai ốc, ngoại quan, mối hàn, đinh tán, trượt) và phân tích các đặc tính nhiệt, phương thức, tĩnh tuyến tính, cùng với các hiệu ứng động thoáng qua, phi tuyến, ghép phức tạp hơn. Cung cấp sức mạnh mô phỏng để giúp đưa ra các quyết định kỹ thuật nhanh hơn, hỗ trợ phát triển các sản phẩm chất lượng nhanh hơn để đánh bại các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Lý do sử dụng SimSolid?

Loại bỏ đơn giản hóa hình học

Công nghệ độc đáo của SimSolid loại bỏ hoàn toàn việc đơn giản hóa hình học và chia lưới: hai công việc tốn thời gian, chuyên môn sâu và dễ xảy ra lỗi nhất được thực hiện trong phân tích kết cấu truyền thống.

Phân tích các cụm phức tạp và lớn

Được thiết kế để phân tích các bộ phận phức tạp hoặc các cụm lắp ráp lớn không thực tế với FEA truyền thống, SimSolid vượt trội khi phải đối mặt với các bề mặt tiếp xúc rách nát có cả khoảng trống và hình học chồng chéo.

Nhận kết quả trong vài giây đến phút

SimSolid nhanh chóng, có thời gian giải pháp được đo bằng giây đến phút, thông thường, trên PC tiêu chuẩn, cho phép so sánh giữa nhiều kịch bản thiết kế một cách nhanh chóng và chính xác.

Các tính năng chính

Các giải pháp có sẵn

Tĩnh tuyến tính, phương thức, tuyến tính ứng suất, nhiệt, ứng suất nhiệt kết hợp, tĩnh phi tuyến (tiếp xúc, vật liệu và hình học), phân tích mỏi, chồng chất tuyến tính, động lực học tuyến tính (thời gian, tần số và phản ứng ngẫu nhiên)

Supported ConnectionsCác kết nối được hỗ trợ

Liên kết, trượt và tách bằng ma sát, bu lông, đầu nối ảo, mối hàn (điểm, laze và phi lê), đinh tán, chất kết dính, khớp nối và ống lót

Điều kiện biên

Bất động, trượt, bản lề, lực, áp lực, trọng lực, nhiệt, tải quán tính, giảm quán tính, siết bu lông / đai ốc, thủy tĩnh, chịu lực, giãn nở và co ngót theo thể tích, khối lượng phân bố và từ xa, và tải từ xa

Kết nối CAD

Đọc tất cả các định dạng tệp CAD / PLM phổ biến bao gồm: CATIA, NX, PTC / Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR, STL. Tích hợp dữ liệu trực tiếp vào Onshape và Teamcenter.

Các loại kết quả

Biểu đồ đường bao với chuyển vị, ứng suất & biến dạng, hoạt ảnh hình dạng biến dạng, nhãn tối đa / phút, đầu dò điểm, biểu đồ XY, lực phản ứng / tiếp xúc, lực bu lông / đai ốc, lực hàn tại chỗ, tần số và hình dạng chế độ, hệ số tham gia phương thức, hệ số an toàn.

Vật liệu

Đẳng hướng, Elasto-plastic, Orthotropic, Các bộ phận cứng và cơ thể lỏng

.
.
.
.