Close

16/03/2022

? ? ? SỰ HỢP TÁC GIỮA KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀ THINKSMART ALTAIR

Ngày 15/3/2022, Thinksmart cùng đại diện hảng Altair tại Việt Nam và Khoa CKCN Đại học Nông Lâm đã có buổi trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực mô phỏng và mô hình hóa. Hai bên đã thống nhất cùng nhau thực hiện các nội dung như:
    – Thinsmart Altair sẽ tổ chức đào tạo và tư vấn cho Giảng Viên khoa CKCN về sử dụng phần mềm Altair để ứng dụng mô phỏng trong các lĩnh vực ô tô, kết cấu máy, lưu chất, nhiệt,… cũng như cung cấp bản quyền dùng thử phần mềm Altair cho GV và SV khoa CKCN trong quá trình dạy và học.
    – Khoa CKCN sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho SV về mô phỏng sử dụng phần mềm Altair.
    – Thinksmart Altair và Khoa CKCN sẽ phối hợp cùng nhau trong việc Ứng dụng phần mềm Altair vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học (GV, SV) đồng thời tạo cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên trong lĩnh vực mô phỏng.
___________________________________
.
.
.
.