Close

công nghệ siêu máy tính

Ứng Dụng Siêu Máy Tính Để Chạy Các Phần Mềm Mô Phỏng Altair

công nghệ siêu máy tính

Khái Niệm Về Siêu Máy Tính (HPC) HPC (High-Performance Computing) hay siêu máy tính là một hệ thống tính toán mạnh mẽ có khả năng xử lý và giải quyết các bài toán phức tạp trong thời gian ngắn hơn bằng cách sử dụng nhiều tài nguyên tính toán song song. Để hiểu đơn giản, […]

Read More
.
.
.
.