Close

giác mạc in 3D

In 3D giác mạc người – Sự đột phá của công nghệ in 3D

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Florida A & M đã phát triển một loại mực sinh học và in 3D giác mạc người mà họ tin rằng có thể dẫn đến những tiến bộ to lớn trong lĩnh vực y tế. Mandip Sachdeva là giáo sư dược phẩm tại Đại học Florida A & […]

Read More
.
.
.
.