Close

hệ thống làm mát động cơ

LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐIỆN VỚI PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ALTAIR

ảnh đại diện làm mát

SỰ RA ĐỜI CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG Khi trải nghiệm ô tô điện, những người sáng lập tại công ty Dynamic E Flow (DEF) đã nhận thấy rằng các động cơ điện quá nóng với các công nghệ làm mát truyền thống. Và họ đã đưa ra ý tưởng […]

Read More
.
.
.
.