Close

microgel in 3D

Công nghệ in 3D mô tế bào trong dung dịch Microgel

Các nhà khoa học đã phát triển một nền tảng in bioink vào các mô 3D bằng cách sử dụng hỗn hợp các hạt microgel alginate. Kỹ thuật in 3D cao cấp này khắc phục những hạn chế của giàn giáo in thông thường và hứa hẹn cho kỹ thuật mô, y học tái tạo, sàng […]

Read More
.
.
.
.