Close

phân tích tính toán

GIẢI PHÁP MÔ PHỎNG TÍNH LỰC, TÍNH BỀN, ĐỘ BỀN MỎI

tính toán mô phỏng thinksmart

Phân Tích Độ Bền Khung Xe – QCVN 30 : 2010/BGTVT Phân tích mô phỏng tính lực, độ bền (còn được gọi là phân tích độ bền) là quá trình đánh giá khả năng của một vật liệu, hệ thống hoặc cấu trúc để chịu được các lực tác động mà nó có thể gặp […]

Read More
.
.
.
.