Close

quét 3d khuôn giày

Ứng Dụng Quét 3D Trong Ngành Công Nghiệp Khuôn Giày

Phương pháp sản xuất khuôn giày truyền thống dựa trên mẫu có sẵn khách hàng cung cấp. Sau đó sử dụng các công cụ đo truyền thống để đo thủ công các vị trí trọng yếu của mẫu để thu được dữ liệu 2D. Tiếp theo là ghép hình dạng thực tế của mẫu để […]

Read More
.
.
.
.