Close

tự động hóa 2023

Thinksmart Tại Triển Lãm Điều Khiển, Tự Động Hóa Tại SECC Quận 7 2023

triển lãm secc quận 7 hcm 2023

Từ năm 2022, Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh – HAuA và Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) ký biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức hoạt động truyền thống “Ngày hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh” định kỳ hàng năm. Thời […]

Read More
.
.
.
.