Close

ứng dụng chuyển đổi số

Hội Thảo Ứng Dụng Chuyển Đổi Số Cho Công Nghiệp Chế Tạo Tại SHTP

ảnh đại diện hội thảo SHTP

Thinksmart Trình Bày Tại Hội Thảo Các Chuyên Gia Công Nghệ của Thinksmart vinh dự được trình bày về các công nghệ hiện đại, tối ưu hiệu quả về thời gian sản xuất và chi phí có tại công ty ( Scan 3D, In 3D, Mô phỏng,..) – để ứng dụng vào các ngành công […]

Read More
.
.
.
.