Close

29/06/2022

EDEM- GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng EDEM - giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

     Giải pháp Edem áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống, đi theo định hướng chuyển đổi số của chính phủ.

Chuyển đổi số là chiến lược mà chính phủ đề ra

   Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Trong đó có các mục tiêu như sau:
⚜️ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp mũi nhọn, đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.
⚜️ Chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc các Sở Khoa học và Công nghệ để trở thành các đầu mối hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo tại địa phương.
⚜️ Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao. Cụ thể, chuẩn bị trước một bước nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tương lai.
⚜️ Triển khai các giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu của khu vực doanh nghiệp. Đổi mới chương trình đào tạo cho đối tượng nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường cao đẳng, đại học hướng tới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
* Nông nghiệp không nằm ngoài lĩnh vực chủ trương chuyển đổi số của chính phủ. Ứng dụng EDEM mang lại nhiều hiệu quả phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Mô phỏng trục xới của máy cày sử dụng phần mềm EDEM

Ứng dụng EDEM - giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

➤ Máy xới đất là một nông cụ dùng để làm cho đất tơi xốp và thông thoáng khi được xới ở độ sâu phù hợp.
➤ Ở đây, một máy xới đã được phân tích tính toán mô phỏng xới ở độ sâu hoạt động là 6 inch.
➤ Tốc độ tiến về phía trước của máy xới là khoảng 3 km/h và các lưỡi xới quay ở tốc độ 200 vòng/ phút.
➤ Các hạt đất có màu theo vận tốc và quan sát được hành vi của chúng.
➤ Chất lượng nghiền của đất được phân tích bằng cách phân lớp đất với các màu sắc khác nhau.
➤ Độ hở cũng được đo trước và sau khi vận hành để xem độ tơi xốp của lớp đất như thế nào sau một lần di chuyển của máy xới.
➤ Có thể phân tích tính toán mô phỏng lực kéo, lực dọc và mômen xoắn trên trục xới, cũng như công suất cần thiết để hoạt động ở độ sâu xới mong muốn.
➤ Phân tích này được thực hiện đối với các cấu hình khác nhau và thiết kế lưỡi xới khác nhau để tối ưu hóa thiết kế trục xới và đạt được chất lượng xới tốt hơn.
Ứng dụng EDEM - giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Ứng dụng EDEM – giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Khám phá thêm:
.
.
.
.