Close

14/05/2024

Webinar Giải Pháp HyperMesh CFD Cho Động Học Chất Lưu Của Thinksmart

???? Buổi Webinar Event Về Giải Pháp HyperMesh CFD (AcuSolve) Cho Động Học Chất Lưu Được Thực Hiện Bởi Đội Ngũ Kỹ Thuật Mô Phỏng Công Ty Thinksmart.
???? Với mục đích đưa công nghệ mô phỏng đến gần hơn với mọi khách hàng, hiểu được tầm quan trọng của mô phỏng CAE & ứng dụng mô phỏng vào các ngành công nghiệp ô tô, dây chuyền sản xuất chế tạo hàng loạt & các ngành công nghiệp hiện đại.
???? Thinksmart vẫn thường xuyên tổ chức các buổi Webinar để tạo ra một môi trường hữu ích, mang đến các cơ hội giao lưu, kết nối và truyền đạt những kinh nghiệm, công nghệ hữu ích đến khách hàng cả nước.
quy mô thinksmart
Thinksmart Chuyên Cung Cấp Gói Giải Pháp Công Nghệ: 3D Scan + Photogrammetry & Thiết Kế Ngược (RE), SLA 3D Printing & FDM 3D Printing, Robot CNC, Altair Simulation, Concept/ Industrial Design, Jig & Fixture, RTM, SMC, Vacuum Forming Plastic, Inspecting, Mockup, Production,…
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ đem lại lợi ích vượt mong đợi, và chất lượng sản phẩm tốt nhất đến với Quý Khách Hàng.

.
.
.
.