Close

Altair® HyperMesh®

Mô hình hóa phần tử hữu hạn có độ trung thực cao

HyperMesh là bộ xử lý tiền phần tử hữu hạn đa ngành, hàng đầu thị trường, quản lý việc tạo ra các mô hình lớn nhất, phức tạp nhất, bắt đầu bằng việc nhập hình học CAD để xuất tệp bộ giải sẵn sàng chạy.

HyperMesh hỗ trợ nhiều loại giao diện CAD và bộ giải, làm cho nó trở thành giải pháp hoàn hảo cho hầu hết các ngành dọc và lĩnh vực. Với khả năng chia lưới và hình học tiên tiến, HyperMesh cung cấp một môi trường để tạo mô hình nhanh chóng. Tạo lưới chất lượng cao một cách nhanh chóng chỉ là một trong những năng lực cốt lõi của HyperMesh.

Để tạo và lắp ráp hệ thống con phức tạp, HyperMesh có các công cụ lắp ráp mô hình tiên tiến. Mô hình hóa vật liệu tổng hợp laminate được hỗ trợ bởi các công cụ tạo, chỉnh sửa và trực quan hóa tiên tiến. Thay đổi thiết kế có thể được thực hiện dễ dàng thông qua biến hình lưới và xác định kích thước hình học.

Tại sao chọn HyperMesh?

Xử lý trước cho các cụm phức tạp

Hoàn thành thiết lập mô hình của ngay cả những mô phỏng phức tạp nhất trên nhiều lĩnh vực và ngành, bao gồm khả năng chia lưới shell, tetra và hexa tự động và bán tự động.

Thiết kế kiến ​​trúc mở

Khung mô hình FEA phổ biến, mạnh mẽ với tập hợp rộng nhất các giao diện CAD và CAE trực tiếp, với khả năng xác định các tích hợp tùy chỉnh.

Xây dựng mô hình tự động

Hiệu quả cao cho việc xây dựng và lắp ráp, trình bày và quản lý cấu hình mô hình cấp bộ phận. Các công cụ kết nối thông minh và trợ giúp liên hệ tự động với việc lắp ráp mô hình cuối cùng.

Các tính năng chính

Khả năng tương tác CAD

Hướng người đọc đến các định dạng tệp CAD gốc phổ biến. Các công cụ mạnh mẽ để làm sạch các hình học CAD phức tạp. Khai thác độ dày tự động và gán thuộc tính.

Chia lưới

Các công cụ tạo lưới thủ công, bán và hoàn toàn tự động, bao gồm chia lưới hàng loạt để đảm bảo tính tùy chỉnh của mô hình chất lượng cao nhất.

Solver Interfacing

Hỗ trợ xuất nhập khẩu trực tiếp cho các bộ giải phổ biến nhất trong ngành, với môi trường hoàn toàn phù hợp cho từng bộ giải được hỗ trợ.

Vật liệu tổng hợp

Khái niệm mô hình dựa trên Ply và laminate, và giao tiếp trực tiếp với Altair và các công cụ tạo mô hình vật liệu tổng hợp của bên thứ ba.

Tùy biến

Tạo các ứng dụng tùy chỉnh được tích hợp đầy đủ trong giao diện HyperMesh.

Quản lý cấu hình và lắp ráp

Lắp ráp mô hình được tăng tốc dựa trên BOM và công nghệ đầu nối tiên tiến. Lưu trữ nhiều cấu hình trong một cơ sở dữ liệu.

.
.
.
.