Close

Altair HyperStudy

Altair HyperStudy

Khám phá và tối ưu hóa thiết kế mạnh mẽ

HyperStudy là một phần mềm nghiên cứu thiết kế đa ngành cho phép các kỹ sư khám phá và tối ưu hóa hiệu suất và độ mạnh mẽ của sản phẩm của họ.
Bằng cách sử dụng các quy trình tự động kết hợp các phương pháp toán học hiện đại, mô hình dự đoán và khai thác dữ liệu, HyperStudy khám phá không gian thiết kế của bất kỳ mô hình hệ thống nào một cách thông minh và hiệu quả. Người dùng được hướng dẫn để hiểu xu hướng dữ liệu, thực hiện các nghiên cứu cân bằng và tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của thiết kế, đồng thời xem xét các ràng buộc đa vật lý.
Giao diện người dùng trực quan kết hợp với tích hợp liền mạch với Altair® HyperWorks® giúp những người không phải chuyên gia có thể tiếp cận công nghệ khám phá thiết kế.

 

Cải thiện hiệu suất sản phẩm Được chứng minh bởi các kỹ sư và nhà thiết kế từ nhiều ngành khác nhau, HyperStudy truyền cảm hứng để họ cung cấp các sản phẩm nhẹ hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn về chi phí, đồng thời giảm thời gian phát triển.

Cải thiện hiệu suất sản phẩm
Được chứng minh bởi các kỹ sư và nhà thiết kế từ nhiều ngành khác nhau, HyperStudy truyền cảm hứng để họ cung cấp các sản phẩm nhẹ hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn về chi phí, đồng thời giảm thời gian phát triển.

Tăng năng suất và lợi tức đầu tư Hướng dẫn các nhóm kỹ thuật đa ngành để có được cái nhìn sâu sắc từ các mô phỏng và dữ liệu thử nghiệm để tìm ra con đường tắt cho các thiết kế chiến thắng.

Tăng năng suất và lợi tức đầu tư
Hướng dẫn các nhóm kỹ thuật đa ngành để có được cái nhìn sâu sắc từ các mô phỏng và dữ liệu thử nghiệm để tìm ra con đường tắt cho các thiết kế chiến thắng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của bạn Khám phá không gian thiết kế thông minh và hiệu quả giúp các kỹ sư giảm thiểu việc lặp đi lặp lại thử và sai và tiết kiệm thời gian trong suốt quá trình thiết kế hoàn chỉnh.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của bạn
Khám phá không gian thiết kế thông minh và hiệu quả giúp các kỹ sư giảm thiểu việc lặp đi lặp lại thử và sai và tiết kiệm thời gian trong suốt quá trình thiết kế hoàn chỉnh.

Các tính năng chính

Tối ưu hóa đa ngành

Thực hiện không chỉ dựa trên CAD mà còn thực hiện tối ưu hóa kết cấu, điện từ, CFD, nhiệt và đa cơ thể. Các mô hình phù hợp được trao đổi giữa các chuyên gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá đa ngành.

Môi trường mở trung lập với bộ giải

HyperStudy kết nối liền mạch với các giải pháp mô phỏng Altair và dễ dàng giao tiếp với các công cụ của bên thứ ba. Nhiều mô hình và bộ giải khác nhau có thể được liên kết thành một quy trình làm việc để thực hiện các nghiên cứu thiết kế đa vật lý.

Công cụ khai thác dữ liệu

Khả năng xử lý hậu kỳ và khai thác dữ liệu mở rộng giúp các kỹ sư hiểu nhanh hơn về các vấn đề thiết kế phức tạp của họ, đồng thời đơn giản hóa việc khám phá các tập dữ liệu thiết kế lớn.

Quy trình có hướng dẫn

Quy trình từng bước hướng dẫn người dùng thông qua định nghĩa nghiên cứu và phân tích kết quả. Các tính năng như báo cáo và lưu trữ cải thiện đáng kể khả năng sử dụng.

Tạo dữ liệu tự động

Tạo các biến thể thiết kế thông minh, quản lý các lần chạy và trích xuất kết quả tự động. Giải pháp hỗ trợ chạy bộ giải đa thực thi và tận dụng các giải pháp Altair HPC.

Các phương pháp toán học đã được chứng minh

Thiết kế các thí nghiệm, mô hình hóa bề mặt phản ứng và tối ưu hóa rất phù hợp cho các phương pháp điều trị mô hình FEA lớn. Máy học có thể được thiết lập từ dữ liệu được nhập hoặc thu thập.

.
.
.
.