Close

Altair® EDEM™

Phần mềm Phương pháp phần tử rời rạc (DEM)

EDEM là phần mềm hiệu suất cao để mô phỏng vật liệu dạng khối và dạng hạt. Được cung cấp bởi DEM, EDEM mô phỏng và phân tích nhanh chóng và chính xác hoạt động của than, quặng khai thác, đất, sợi, ngũ cốc, viên nén, bột, v.v.

Mô phỏng EDEM cung cấp cho các kỹ sư cái nhìn sâu sắc quan trọng về cách những vật liệu đó sẽ tương tác với thiết bị của họ trong một loạt các điều kiện hoạt động và quy trình. Nó có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các công cụ CAE khác.

Các công ty hàng đầu trong ngành thiết bị hạng nặng, địa hình, khai thác mỏ, luyện thép và sản xuất quy trình sử dụng EDEM để hiểu và dự đoán các hành vi của vật liệu dạng hạt, đánh giá hiệu suất thiết bị và tối ưu hóa quy trình.

Lý do chọn EDEM?

Truy cập tức thì vào Thư viện Mô hình Vật liệu

Bắt đầu mô phỏng một cách nhanh chóng và dễ dàng với nhiều mô hình vật liệu đã được hiệu chỉnh trước của EDEM đại diện cho đá, quặng, đất và bột.

Bộ giải hiệu suất cao

Hiệu suất tính toán nhanh và có thể mở rộng trên các bộ giải CPU, GPU và đa GPU – mô phỏng các hệ thống hạt lớn và phức tạp liên quan đến hàng triệu hoặc hàng chục triệu hạt.

Tích hợp với các Công cụ CAE khác

Mở rộng phạm vi ứng dụng của bạn bằng cách kết hợp EDEM với các công cụ hàng đầu cho các quy tắc CAE khác – từ Altair hoặc các bên thứ ba – bao gồm MBD, FEA và CFD.

Các tính năng chính

Mô phỏng bất kỳ vật liệu nào

Lập mô hình nhiều loại vật liệu trong thế giới thực như đá lớn, bột mịn, ngũ cốc, sợi và viên nén bằng cách sử dụng phương pháp đa hình cầu đã được xác thực và tính toán hiệu quả hoặc bộ giải hạt đa diện cấp công nghiệp của chúng tôi.

Hành vi vật chất thực tế

Phạm vi toàn diện của các mô hình vật lý đã được xác thực để đại diện cho bất kỳ hành vi vật chất nào như khô, dính hoặc có thể nén.

Quy trình làm việc nhanh chóng và dễ dàng

Giao diện người dùng trực quan để thiết lập mô phỏng nhanh chóng. Có sẵn các thư viện mô hình vật liệu để truy cập trực tiếp vào các đầu vào vật liệu phù hợp. Bộ giải mạnh mẽ cho thời gian mô phỏng nhanh chóng.

Phân tích nâng cao

Bộ công cụ tích hợp phong phú để trực quan hóa và phân tích. Tùy chọn xuất dữ liệu và thư viện Python có sẵn để xử lý hậu kỳ thêm.

Tùy biến

Vật lý tùy chỉnh với API của EDEM cho các mô phỏng phức tạp và hành vi vật liệu tiên tiến như lớp phủ ướt, kết tụ, vỡ, các hạt từ tính, v.v.

Tích hợp CAE

Kết hợp EDEM với các công cụ FEA và MBD để bao gồm tải vật liệu thực tế trong phân tích động lực học kết cấu và hệ thống. Kết hợp với các công cụ CFD để mô phỏng vật liệu chính xác các hệ thống chất lỏng hạt.


.
.
.
.