Close

các cải tiến mô phỏng EDEM 2023

Những Cải Tiến Mới Của Phần Mềm Mô Phỏng Hạt EDEM Altair 2023

ảnh đại diện mô phỏng hạt EDEM

Tổng Quan Về Mô Phỏng EDEM Phần mềm EDEM, được hỗ trợ bởi Phương pháp phần tử rời rạc (DEM), mô phỏng chính xác hoạt động của đá, đất, sỏi, ngũ cốc, viên và bột cũng như sự tương tác của chúng với thiết bị trong nhiều điều kiện vận hành và xử lý. EDEM […]

Read More
.
.
.
.