Close

giá in 3d qua cao

Khó khăn cho Doanh nghiệp Việt khi ứng dụng Công nghệ In 3D với chi phí vẫn còn cao

Chúng Ta mong muốn dùng công nghệ in 3D để tạo sản phẩm mẫu nhanh nhất, tiếc kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên chi phí in 3D vẫn còn cao. ThinkSmart thấu hiểu vấn đề này nên đã có giải pháp tiết kiệm chi phí như sau: Hiện tại có 2 công nghệ […]

Read More
.
.
.
.