Close

hội thảo ứng dụng thiết kế mô phỏng

Hội Thảo “Ứng Dụng Kỹ Thuật Thiết Kế & Mô Phỏng Nhằm Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Trong Sản Xuất Công Nghiệp”

hội thảo chuyển đổi số trong công nghiệp tại đà nẵng

Trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh của thị trường công nghiệp hiện nay, việc áp dụng kỹ thuật thiết kế và mô phỏng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của việc chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Khoa Cơ khí […]

Read More
.
.
.
.