Close

Volkswagen in 3d

Công nghệ in 3D & Trí tuệ nhân tạo – Cặp đôi hoàn hảo của tương lai

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô Đức, đã kết hợp Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ In 3D để thay đổi cách sản xuất linh kiện, bộ phận xe hơi. Tập đoàn Volkswagen (VW) đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ in 3D cao cấp công nghiệp sản xuất các […]

Read More
.
.
.
.