Close

Monthly Archives: April 2019

AI (Artificial Intelligence)

Chỉ sau 20 giờ đào tạo, chiếc xe AI học nhanh của Wayve đã tự lái trên những con đường xa lạQuên các mảng lớn của cảm biến và radar. Quên các quy tắc đường mã hóa cứng. Công ty khởi nghiệp Wayve của Anh đã dạy một chiếc ô tô tự học lái xe […]

Read More
.
.
.
.