Close

Altair® HyperWorks®

Thúc đẩy nhiều thiết kế hơn với mô phỏng

HyperWorks cung cấp quy trình làm việc hiệu quả, dễ học, tận dụng kiến thức miền và tăng năng suất nhóm, cho phép phát triển hiệu quả các sản phẩm ngày càng phức tạp và được kết nối ngày nay.

Trải nghiệm HyperWorks mới được tạo ra để các kỹ sư tự do chuyển từ vật lý sang vật lý, miền này sang miền khác và thậm chí tạo báo cáo mà không cần rời khỏi mô hình của họ. Tạo, khám phá và tối ưu hóa các thiết kế trong HyperWorks để tạo ra các thiết kế mạnh mẽ mô hình hóa chính xác cấu trúc, cơ chế, chất lỏng, điện từ học, điện, phần mềm nhúng, quy trình thiết kế và sản xuất hệ thống.

Các quy trình làm việc cụ thể của giải pháp nâng cao số lượng ngày càng tăng các quy trình kỹ thuật bao gồm phân tích mỏi, tối ưu hóa thiết kế ý tưởng, mô hình hóa CFD và thăm dò thiết kế. Mỗi trang cung cấp một giao diện người dùng được thiết kế tỉ mỉ và trực quan, khác biệt cho từng hồ sơ người dùng, đồng thời vẫn nhất quán và dễ học.

Mô hình hóa trực tiếp trực quan để tạo và chỉnh sửa hình học, khai thác giữa bề mặt, bề mặt và bề mặt giữa và hiệu chỉnh chất lượng lưới, kết hợp với quản lý lắp ráp hiệu quả cung cấp tất cả các khả năng cần thiết để tạo mô hình nhanh chóng, chính xác và đánh giá các phương án thiết kế và biến thể sản phẩm trong thời gian ngắn hơn .

HyperWorks cung cấp một môi trường hoàn chỉnh để trực quan hóa, truy vấn và xử lý dữ liệu kết quả. Nó cho phép truy cập vào một loạt các định dạng dữ liệu CAE, bao gồm các tệp video và hình ảnh, cho phép xử lý hậu kỳ và phân tích dữ liệu đầy đủ với bảng và biểu đồ đường cong nâng cao lên đến hình ảnh 3D của mô phỏng phức tạp và kết xuất hình ảnh thực tế. Hơn nữa, nó cho phép người dùng chia sẻ và tùy chỉnh các phiên làm việc thông qua các mẫu và cơ sở hạ tầng báo cáo linh hoạt.

Tại sao chọn HyperWorks

Phát triển sản phẩm nhanh hơn

Altair đã tích hợp các công cụ cần thiết cho vòng đời sản phẩm của các chương trình ngày nay với kết nối hai chiều với hệ thống PDM, đồng thời cho phép dễ dàng quản lý nhiều biến thể và hệ thống con trong cùng một mô hình.

Hợp tác nhiều lĩnh vực hơn

Các mô phỏng đa ngành, đa vật lý và đa mô hình có độ trung thực cao về sản phẩm ngày càng phức tạp và được kết nối của bạn trong mọi môi trường hoạt động.

Mô hình hóa chính xác các giải pháp thay thế thiết kế khác

HyperWorks là môi trường CAE thống nhất để phát triển sản phẩm được xây dựng trên nền tảng của Altair HyperMesh, tiêu chuẩn công nghiệp đáng tin cậy nhất dành cho mô hình hóa và hình ảnh FE.

Các tính năng chính

Quy trình làm việc nhanh chóng, trực quan

Đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm với quy trình công việc mới được tối ưu hóa cho các quy trình cụ thể bao gồm phân tích mệt mỏi, tối ưu hóa thiết kế ý tưởng, lập mô hình CFD, khám phá thiết kế, v.v.

Quản lý các mô hình lớn nhất

Nhờ quản lý lắp ráp hiệu quả với kết nối hai chiều với hệ thống PDM, nhiều biến thể và hệ thống con có thể được quản lý dễ dàng trong cùng một mô hình.

Mô hình hình học và FE trực tiếp

Sử dụng khả năng lập mô hình trực tiếp trực quan để nhanh chóng tạo và đánh giá các phương án thiết kế. Giới thiệu các sửa đổi hình học mới trực tiếp trên mô hình FE hiện có.

Chia lưới độ trung thực cao

Giảm thời gian xây dựng mô hình với quy trình làm việc hiệu quả bao gồm: tạo và chỉnh sửa hình học, khai thác giữa bề mặt, chia lưới bề mặt và ghép giữa, hiệu chỉnh chất lượng lưới.

Biến đổi tương tác

Morphing không còn là một công cụ cấp chuyên gia nữa. Các tính năng biến đổi dạng lưới dễ học của HyperWorks mang lại hiệu quả cho các nhóm làm việc trên các mô hình mô phỏng trong giai đoạn phát triển sản phẩm.

Chuyển đổi trên dòng thời gian của bạn

Cả hai trải nghiệm HyperWorks mới và đã thiết lập đều có sẵn mà không làm mất chức năng hiện có. Tất cả các mô hình, tập lệnh và quy trình HyperMesh tiếp tục hoạt động.

Ứng dụng Altair® HyperWorks

HyperWorks cung cấp quy trình làm việc hiệu quả, dễ học, tận dụng kiến thức miền và tăng năng suất nhóm, cho phép phát triển hiệu quả các sản phẩm ngày càng phức tạp và được kết nối ngày nay.

Quy trình làm việc theo giải pháp và miền cụ thể trải dài trên một số ứng dụng kỹ thuật ngày càng tăng bao gồm phân tích mệt mỏi, tối ưu hóa thiết kế ý tưởng, thăm dò thiết kế, sự cố và an toàn, mô hình NVH và CFD. Mỗi cái đều cung cấp một giao diện người dùng được thiết kế tỉ mỉ và trực quan, khác biệt cho từng hồ sơ người dùng, trong khi vẫn nhất quán và đơn giản.

công nghiệp sản xuất ô tô cần nhiều linh kiện phụ tùng lắp ráp
Xây dựng và lắp ráp mô hình

HyperWorks bao gồm một môi trường xây dựng và lắp ráp mô hình end-to-end, đi từ CAD sang mô hình mô phỏng đa ngành. Quy trình làm việc chuyên dụng cho các bộ phận, hệ thống con và bộ kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày, sửa đổi và quản lý cấu hình trong quá trình lắp ráp và phân tích. Các Thư viện Altair đi kèm cho phép phân phối liền mạch các nhiệm vụ và cộng tác giữa các nhóm ở cả địa phương và từ xa.

Không gian thiết kế hỗ trợ tối ưu hóa

Dòng công việc không gian thiết kế HyperWorks hợp lý hóa quy trình xây dựng mô hình để tối ưu hóa cấu trúc liên kết. Bộ công cụ hoàn chỉnh bao gồm thư viện không gian không thiết kế chỉ dành cho ô tô, phát hiện va chạm và công cụ lưới voxel Boolean nhanh chóng và hiệu quả. Người dùng có thể khám phá các biến thể của mô hình trong vài giây, cho phép thay đổi không gian gói hàng nhanh chóng. Ngoài các nghiên cứu về kiến trúc BIW trên ô tô, nó hỗ trợ mô hình hóa không gian thiết kế cục bộ và toàn cầu cho các hệ thống con chung trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Khám phá thiết kế

Có được thông tin chi tiết về hiệu suất của sản phẩm chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với trình khám phá thiết kế HyperWorks, người dùng có thể dễ dàng thiết lập và thực hiện thiết kế các thử nghiệm (DOE) và nghiên cứu tối ưu hóa, tìm hiểu các thuộc tính nào đóng góp nhiều nhất cho các hiệu suất khác nhau, xem xét, vẽ biểu đồ và so sánh kết quả từ nhiều lần chạy và cuối cùng là xác định các thiết kế tối ưu. Quá trình thiết lập nhanh chóng và dễ dàng độc lập với bộ giải, nhưng được tích hợp hoàn toàn với các giải pháp phân tích cấu trúc của Altair.

Động lực học chất lỏng tính toán (CFD)

Môi trường mô phỏng CFD chuyên dụng, được tối ưu hóa là một phần của HyperWorks, cung cấp giao diện nhất quán cho tất cả các bộ giải CFD của Altair. Quy trình làm việc từ đầu đến cuối hợp lý hóa việc thiết lập mô hình với mô hình hóa và chỉnh sửa hình học tiên tiến, phạm vi vật lý rộng rãi, cũng như chia lưới tự động với dấu chân bộ nhớ nhẹ. Nó bao gồm thực thi bộ giải trực tiếp và xử lý hậu kỳ, tất cả trong cùng một giao diện người dùng trực quan, dễ học.

Va chạm và An toàn

HyperWorks bao gồm một môi trường được thiết kế riêng để hỗ trợ hiệu quả các kỹ sư an toàn và tai nạn trong việc xây dựng mô hình, bắt đầu từ hình học CAD và hoàn thiện với bộ giải mã có thể chạy được trong Altair® Radioss® và các bộ giải của bên thứ ba khác. Từ cơ chế định vị và ghế giả đến định tuyến túi khí và dây đai an toàn, nó cung cấp quy trình phân tích từ đầu đến cuối giúp hợp lý hóa việc thiết lập mô phỏng va chạm phù hợp với các quy định khác nhau.

Mệt mỏi và độ bền

HyperWorks đưa vào quy trình phân tích độ bền và độ bền dễ học. Được phát triển trên một khuôn khổ trung lập với bộ giải, nó cung cấp một bộ công cụ toàn diện để phân tích độ bền, giao tiếp trực tiếp với tất cả các tệp kết quả phân tích phần tử hữu hạn chính (FEA) và mô phỏng đa phần (MBS). Với thư viện vật liệu nhúng, nó cho phép dự đoán tuổi thọ mỏi khi chịu tải lặp đi lặp lại trong một loạt các ứng dụng công nghiệp. Xử lý tín hiệu, chứng nhận mối hàn và phân tích mỏi dựa trên định mức được hỗ trợ đầy đủ.

Tiếng ồn, độ rung và độ khắc nghiệt (NVH)

HyperWorks cung cấp một loạt các chức năng cho các kỹ sư NVH, được thiết kế để giảm thời gian chu kỳ mô phỏng, giải phóng các nhà phân tích CAE tập trung vào việc tối ưu hóa thiết kế và hiệu suất sản phẩm. Đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng ô tô, quy trình làm việc của HyperWorks giúp mô phỏng NVH toàn xe có thể thực hiện được ở dạng tinh gọn và tiên tiến nhất. Nhiều đại diện, có thể hoán đổi cho nhau và động của mô hình được quản lý dễ dàng cùng với các thùng tải toàn cầu, xử lý hậu kỳ và chẩn đoán NVH nâng cao. Có thể dễ dàng thực hiện và đánh giá các nghiên cứu thiết kế mạnh mẽ về hiệu suất NVH toàn cầu.

.
.
.
.