Close

Altair® HyperWorks®

Tăng cường thiết kế thông qua mô phỏng

HyperWorks cung cấp quy trình làm việc đơn giản và hiệu quả, tận dụng kiến thức chuyên môn, tăng năng suất và cho phép phát triển hiệu quả các sản phẩm ngày càng phức tạp hiện nay.

Trải nghiệm mới của HyperWorks được tạo ra để giải phóng các kỹ sư, cho phép họ chuyển đổi từ mô hình vật lý này sang mô hình vật lý khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, và thậm chí tạo báo cáo mà không cần rời khỏi mô hình của họ. Khám phá và tối ưu hóa các thiết kế trong HyperWorks để tạo ra các thiết kế mạnh mẽ mô phỏng chính xác các cấu trúc, cơ cấu, chất lỏng, điện từ, điện, phần mềm nhúng, thiết kế hệ thống và quy trình sản xuất.

Các quy trình làm việc cụ thể cho từng giải pháp tăng cường một số quy trình kỹ thuật ngày càng phổ biến bao gồm phân tích độ bền mỏi, tối ưu hóa giai đoạn thiết kế ý tưởng, mô phỏng CFD và khám phá thiết kế. Mỗi quy trình cung cấp giao diện người dùng được thiết kế tỉ mỉ và trực quan, khác biệt cho từng đối tượng người dùng, trong khi vẫn giữ được tính nhất quán và dễ học.

Mô hình hóa trực quan để tạo và chỉnh sửa hình học, trích xuất bề mặt trung gian, mặt và lưới trung gian, và chỉnh sửa chất lượng lưới, kết hợp với quản lý tổ hợp hiệu quả, cung cấp tất cả các khả năng cần thiết để tạo ra và đánh giá nhanh chóng các mô hình chính xác và các biến thể sản phẩm trong thời gian ngắn.

HyperWorks cung cấp môi trường hoàn chỉnh để hiển thị, truy vấn và xử lý dữ liệu kết quả. Nó cung cấp khả năng truy cập vào một loạt định dạng dữ liệu CAE, bao gồm các tệp video và hình ảnh, cho phép xử lý dữ liệu sau khi phân tích đầy đủ với các bảng biểu và đồ thị đến việc hiển thị 3D của mô phỏng. Hơn nữa, nó cho phép người dùng chia sẻ và tùy chỉnh các phiên làm việc thông qua các mẫu có sẵn và linh hoạt.

Tại sao nên chọn HyperWorks?

Phát triển sản phẩm nhanh hơn

Altair đã tích hợp các công cụ cần thiết cho vòng đời sản phẩm của các quy trình hiện tại với kết nối song hướng đến các hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM), đồng thời cho phép quản lý dễ dàng nhiều biến thể và hệ thống trong cùng một mô hình.

Sự kết hợp đa lĩnh vực tốt hơn

Mô phỏng đa ngành nghề, đa vật lý và đa mô hình chất lượng cao về sản phẩm ngày càng phức tạp và kết nối trong mọi môi trường hoạt động.

Mô hình chính xác cho nhiều lựa chọn thiết kế hơn

HyperWorks là môi trường CAE thống nhất để phát triển sản phẩm được xây dựng trên nền tảng của Altair HyperMesh, tiêu chuẩn công nghiệp đáng tin cậy nhất dành cho mô hình hóa và hiển thị phần tử hữu hạn (FE).

Các tính năng chính

Quy trình làm việc nhanh chóng, trực quan

Đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm với quy trình công việc mới được tối ưu hóa cho các quy trình cụ thể bao gồm phân tích độ bền mỏi, tối ưu hóa thiết kế, lập mô hình CFD, khám phá thiết kế,…

Quản lý các mô hình lớn nhất

Nhờ quản lý lắp ráp hiệu quả với kết nối hai chiều với hệ thống PDM, nhiều biến thể và hệ thống có thể được quản lý dễ dàng trong cùng một mô hình.

Mô hình hình học và FE trực tiếp

Sử dụng khả năng lập mô hình trực tiếp trực quan để nhanh chóng tạo và đánh giá các phương án thiết kế. Thực hiện các sửa đổi hình học mới trực tiếp trên mô hình FE hiện có.

Chia lưới với độ chính xác cao

Giảm thời gian xây dựng mô hình với quy trình làm việc hiệu quả bao gồm: tạo và chỉnh sửa hình học, trích xuất bề mặt giữa, chia lưới bề mặt và mặt giữa, hiệu chỉnh chất lượng lưới.

Biến đổi tương tác

Morphing không còn là một công cụ chỉ dành cho chuyên gia. Các tính năng chuyển đổi lưới dễ học của HyperWorks mang lại hiệu quả cho các nhóm làm việc trên các mô hình mô phỏng từ rất sớm trong quá trình phát triển sản phẩm.

Chuyển đổi theo thời gian của bạn

Cả trải nghiệm mới và truyền thống của HyperWorks đều có sẵn mà không làm mất đi các chức năng hiện có. Tất cả các mô hình, kịch bản và quy trình của HyperMesh vẫn tiếp tục hoạt động.

Ứng dụng Altair®HyperWorks®

công nghiệp sản xuất ô tô cần nhiều linh kiện phụ tùng lắp ráp
Xây dựng và lắp ráp mô hình

HyperWorks bao gồm một môi trường xây dựng và lắp ráp mô hình end-to-end, đi từ CAD sang mô hình mô phỏng đa ngành. Quy trình làm việc chuyên dụng cho các bộ phận, hệ thống con và bộ kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày, sửa đổi và quản lý cấu hình trong quá trình lắp ráp và phân tích. Các Thư viện Altair đi kèm cho phép phân phối liền mạch các nhiệm vụ và cộng tác giữa các nhóm từ xa.

Không gian thiết kế hỗ trợ tối ưu hóa

Không gian thiết kế HyperWorks hợp lý hóa quy trình xây dựng mô hình để tối ưu hóa cấu trúc liên kết. Bộ công cụ hoàn chỉnh bao gồm thư viện không gian không thiết kế dành cho ô tô, phát hiện va chạm và công cụ lưới Voxel Boolean nhanh chóng và hiệu quả. Người dùng có thể khám phá các biến thể của mô hình trong vài giây, cho phép thay đổi không gian làm việc nhanh chóng. Ngoài các nghiên cứu về kiến trúc BIW trên ô tô, nó hỗ trợ mô hình hóa không gian thiết kế cục bộ và toàn cầu cho các hệ thống con chung trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Khám phá thiết kế

Có được thông tin chi tiết về hiệu suất của sản phẩm chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với trình khám phá thiết kế HyperWorks, người dùng có thể dễ dàng thiết lập và thực hiện thiết kế các thử nghiệm (DOE) và nghiên cứu tối ưu hóa, tìm hiểu các thuộc tính nào đóng góp nhiều nhất cho các hiệu suất khác nhau, xem xét, vẽ biểu đồ và so sánh kết quả từ nhiều lần chạy và cuối cùng là xác định các thiết kế tối ưu. Quá trình thiết lập nhanh chóng và dễ dàng độc lập với bộ giải, nhưng được tích hợp hoàn toàn với các giải pháp phân tích cấu trúc của Altair.

Động lực học chất lỏng tính toán (CFD)

Môi trường mô phỏng CFD chuyên dụng, được tối ưu hóa là một phần của HyperWorks, cung cấp giao diện nhất quán cho tất cả các bộ giải CFD của Altair. Quy trình làm việc từ đầu đến cuối hợp lý hóa việc thiết lập mô hình với mô hình hóa và chỉnh sửa hình học tiên tiến, phạm vi vật lý rộng rãi, cũng như chia lưới tự động. Nó bao gồm thực thi bộ giải trực tiếp và xử lý hậu kỳ, tất cả trong cùng một giao diện người dùng trực quan, dễ học.

Va chạm và An toàn

HyperWorks bao gồm một môi trường được thiết kế riêng để hỗ trợ hiệu quả các kỹ sư về an toàn và tai nạn trong việc xây dựng mô hình, bắt đầu từ hình học CAD và hoàn thiện với bộ giải mã có thể chạy được trong Altair® Radioss® và các bộ giải của bên thứ ba khác. Từ cơ chế định vị và ghế giả đến định tuyến túi khí và dây đai an toàn, nó cung cấp quy trình phân tích từ đầu đến cuối giúp hợp lý hóa việc thiết lập mô phỏng va chạm phù hợp với các quy định khác nhau.

Độ bền và Độ bền mỏi

HyperWorks đưa vào quy trình phân tích độ bền và độ bền mỏi dễ học. Được phát triển trên một khuôn khổ trung lập với bộ giải, nó cung cấp một bộ công cụ toàn diện để phân tích độ bền, giao tiếp trực tiếp với tất cả các tệp kết quả phân tích phần tử hữu hạn (FEA) và mô phỏng đa phần (MBS). Với thư viện vật liệu cho phép dự đoán tuổi thọ mỏi khi chịu tải lặp đi lặp lại trong một loạt các ứng dụng công nghiệp. Xử lý tín hiệu, chứng nhận mối hàn và phân tích mỏi dựa trên định mức được hỗ trợ đầy đủ.

Tiếng ồn, độ rung và độ khắc nghiệt (NVH)

HyperWorks cung cấp một loạt các chức năng cho các kỹ sư NVH, được thiết kế để giảm thời gian chu kỳ mô phỏng, giải phóng các nhà phân tích CAE tập trung vào việc tối ưu hóa thiết kế và hiệu suất sản phẩm. Đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng ô tô, quy trình làm việc của HyperWorks giúp mô phỏng NVH toàn xe có thể thực hiện được ở dạng tinh gọn và tiên tiến nhất. Nhiều đại diện, có thể hoán đổi cho nhau và động của mô hình được quản lý dễ dàng cùng với các thùng tải toàn cầu, xử lý hậu kỳ và chẩn đoán NVH nâng cao. Có thể dễ dàng thực hiện và đánh giá các nghiên cứu thiết kế mạnh mẽ về hiệu suất NVH toàn cầu.

.
.
.
.