Close

xử lý mẫu in

Cách Xử Lý Support Của Các Loại Mẫu In 3D Được Thực Hiện Như Thế Nào ?

[ Thinksmart – In 3D ] Phần lớn các sản phẩm in 3D đều yêu cầu một số loại support để được in thành công. Hiểu cách loại bỏ các cấu trúc hỗ trợ này một cách an toàn có thể rất quan trọng để duy trì chức năng và / hoặc thẩm mỹ mà […]

Read More
.
.
.
.