Close

05/10/2022

Timeline chương trình hội thảo “In 3D Kim Loại”

MTA_HN_In_3D – Timeline chương trình

AGENDA – SEMINAR:

CÔNG NGHỆ IN 3D KIM LOẠI: TỪ TIỀM NĂNG ĐẾN HIỆN THỰC ỨNG DỤNG CHO SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.

3D Metal Printing: From potential to application reality for professional manufacturing in Vietnam

                                                                Cả ngày 13/10, tại I.C.E Hà Nội

Buổi sáng (Seminar)

09h00-09h20:     Ghi danh (Check-in)

09h20-09h30:    Khai mạc (Opening)

09h30-10h05:    In 3D kim loại công nghệ SLM – Các ứng dụng thực tế và tiềm năng, cơ hội phát triển tại Việt Nam

      Th.S. Hoàng Đức Bằng – AIE CEO

 •  3D printing metal technology SLM technology – Practical applications and potentials, development opportunities in Vietnam
 • MSc. Hoang Duc Bang – AIE CEO 

 

10h05-10h40 :   Ứng dụng phân tích tính toán mô phỏng và in 3D cho Automotive & Aerospace.

                          Mr. Trần Quang Tùng – Giám đốc Thinksmart Hà Nội

                          Mr. Lê Hoài Thanh – GĐ Kỹ thuật | Altair Engineering

 • Metal 3D printing and simulation computational analysis application for Automotive & Aerospace.
 • Mr. Tran Quang Tung – Thinksmart HN manager
 • Mr. Le Hoai Thanh – Technical Manager | Altair Engineering

 

10h40-10h50 :   Giải lao (Tea break)

                              

10h50-11h25 :   Tiềm năng và ứng dụng công nghệ in 3D kim loại giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho ngành Đúc nhựa

 • Đậu Văn Huân – Vinnotek
 • Potential and application of Metal 3D Printing to reduce cost and increase profit for Plastic molding industry
 • Dr. Dau Van Huan – Vinnotek

 

11h25-12h00:    Những vấn đề cần biết trong quy trình in 3D kim loại.

 • TS Nguyễn Đình Sơn – POSTECH
 • What you need to know about the metal 3D printing process.
 • Dr. Nguyen Dinh Son (POSTECH)

 

Buổi chiều (Workshop)

14h00-16h00:    Tư vấn tại chỗ với các chuyên gia về ứng dụng công nghệ in 3D trong thực tế: Thắc mắc, khó khăn, kinh nghiệm triển khai, chia sẻ bí quyết, câu chuyện thành công, bài học thất bại.

 • TS Nguyễn Đình Sơn – POSTECH
 • Đậu Văn Huân – Vinnotek
 • Th.S. Hoàng Đức Bằng – AIE CEO
 • Mr. Lê Hoài Thanh – GĐ Kỹ thuật | Altair Engineering
 • Mr. Trần Quang Tùng – Giám đốc Thinksmart Hà Nội

 

 • On-site consulting with experts on applying 3D printing technology in reality: questions, difficulties, implementation experience, sharing secrets, success stories, failure lessons.         
 • Dr. Nguyen Dinh Son (POSTECH)
 • Dr. Dau Van Huan – Vinnotek
 • MSc. Hoang Duc Bang – AIE CEO
 • Mr. Tran Quang Tung – Thinksmart HN manager
 • Mr. Le Hoai Thanh – Technical Manager | Altair Engineering

 

16h00-16h10:    Bế mạc ( Closing)

                         

Giới thiệu

 • Chủ đề đặc biệt này của công nghệ in 3D kim loại quy tụ những chuyên gia và kỹ sư trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, kiến thức về hướng phát triển rất hợp thời của công nghệ in 3D. Trong sự kiện này, không chỉ kiến thức, những góc nhìn được đưa ra mà còn các bài học tình huống (case studies) cũng được báo cáo, phân tích để đưa ra các mô tả trực quan về lĩnh vực này. Đồng thời, buổi thảo luận với các chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong nghề hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham dự.

Introduction

 • This special topic of 3D Metal Printing gathers experts and engineers from domestic and abroad to exchange information and knowledge about a trendy development direction of 3D Metal Printing. In this event, not only knowledge, viewpoints are expressed but case studies are also reported and analyzed to gain various insights about the field. At the same time, the discussion with experts have long-term experience in the profession promises to bring many interesting experiences for attendees.

Trân trọng!

.
.
.
.