Close

giải pháp mô phỏng động lực học chất lỏng

ALTAIR ACUSOLVE – GIẢI PHÁP MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG HIỆU QUẢ

Giới Thiệu Về AcuSolve Altair AcuSolve là một công cụ mô phỏng Động Lực Học Chất Lỏng (CFD) mạnh mẽ, cung cấp đầy đủ các mô hình vật lý. Từ mô phỏng dòng chảy, truyền nhiệt, đến khuấy động và vật liệu phi Newton, tất cả đều được xử lý bởi công nghệ solver mạnh […]

Read More
.
.
.
.