Close

14/02/2022

Chuyến Thăm và Chúc Tết Của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Thủ Đức Tại Thinksmart: Hợp Tác Bền Vững

Vừa qua, ngày 12/02/2022 công ty hân hạnh được đón tiếp đoàn công tác của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức đã đến thăm và chúc tết công.

Tại buổi thăm và chúc tết, đại diện đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức đã dành lời khen ngợi vì những hoạt động tích cực, đồng thời cùng Chủ tịch Thinksmart đã trao đổi về tình hình hoạt động của công ty trong bối cảnh dịch Covid năm 2021 vừa qua và lập ra kế hoạch hợp tác cùng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2022.

Một số hình ảnh hoạt động của chuyến thăm, làm việc của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức: 

.
.
.
.