Close

Innovation Intelligence TM

  • Altair là công ty công nghệ toàn cầu, cung cấp các gói giải pháp phần mềm và gói giải pháp đám mấy trong các lĩnh vực phát triển sản phẩm, điện toán hiệu năng cao (HPC) và dữ liệu thông minh.
  •    Altair có hơn 2.000 nhà khoa học, kỹ sư và nhà sáng tạo ở 25 quốc gia phục vụ cho           5.000 khách hàng.


3i - PRINT

SOLIDTHINKING
.
.
.
.